Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych została zakończona.