Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół ponadpodstawowych została zakończona.